28 Mayıs 2012

erkek milleti

Kadınların erkeklerle ilgili tespitleri genellikle yanlıştır; çünkü genellikle genelleme yapılır.

"Erkek milleti nankördür."

"Erkek milleti iki yüzlüdür."

"Erkek milleti odundur, duygusuzdur."

"Erkek milleti aptaldır."

...

Peki kimdir bu 'erkek milleti' dedikleri? Bu bir cumhuriyet midir? Ya da bağımsız bir familya mı?

Saygıdeğer kadınlar; ('bayan' yerine 'kadın' tercihimdir.)
Neyin peşindesiniz bilmem ama sizlere şunu önemle belirtmek isterim ki 'erkek milleti' diye bir şey yok. Tıpkı 'kadın milleti' diye bir şeyin olmadığı gibi. Erkeklerden soyutlanıp ötekileşme çabasının altında, 'erkeklik' kavramının özünü irdeleyememiş bir bilinç vardır.

Feminist dalganın kadınlara enjekte etmeye çalıştığı 'ötekileşme' hareketinin iki belirgin çıkış noktası var:

1) "Şu erkekleri bir türlü anlamıyorum." kafası:

Bu kafa, aşağıda bahsedeceğim ikinci tür kafaya göre biraz daha uyumlu sayılır. Erkekleri anlamamak, genelde basit bir ironidir; daha çok kişiseldir. Yani kendi erkeğinin 'davranış bozukluğu' olarak gördüğü hallerini eleştirerek, bir anlamda erkeği küçümseyen bakış açısıdır bu.

Kadının erkeği küçümsemesi, tıpkı erkeğin kadını küçümsemesi gibi basit bir 'güçsüzlük' belirtisidir. Ama güçsüzlükten daha kötü bir şey varsa, o da tembelliktir. Önyargılar, anlık tepkilerden yola çıkarak varılan tespitler, işin özündeki 'sevgi' ve 'emek' unsurlarını gölgede bırakıyor. Bunun sonucunda da kadın, erkekleri anlamadığını söyleyip geçiyor konuyu.

2) "Ben bu erkek milletinin ciğerini bilirim." kafası:

Bu, diğerine kıyasla daha tehlikeli bir kafa. Başından onlarca ilişki geçmiş, hepsinden 'kendince' dersler çıkarıp köşesine geçmiş tecrübeli kadın kafasında psikolojik travmalar vardır. Geçmiş ilişkilerinde dışa vuramadığı öfkeyi, feminist akımın 'erkekler aptaldır' anlayışına sığınarak dışa vurmaya çalışan kadınların tespitleri ne kadar güvenilir olabilir ki...

Feministlerin hatası 'erkekler' hakkında tespitte bulunmakla başlıyor. Çünkü ilgilenmeniz gereken 'erkekler' değil, 'erkek'tir. Erkek milleti yerine kendi erkeğinize yoğunlaşırsanız, daha 'gerçek' tespitlere ulaşacağınızdan hiç şüpheniz olmasın.

Saygılar.