06 Şubat 2012

ürün

İnsanlar oturup özlü sözler, deyimler üretip çevresine empoze etmeye çalışıyorlar. Bu onları değerli mi kılıyor? Değersiz insanların penceresinde değerleri artıyor zaten… Bunu onlar da biliyor olmalı. Belki de bilmiyorlar; o takdirde onlara acımak gerek. Ama onların kendilerini bu denli önemsiyor oluşundan onlara dair kişilik analizi yapmak yerine toplumun tepkileri üzerinden genel üst-yargıya ulaşma çabasını daha mantıklı buluyorum. Asıl gerekli ürün, ne ‘insan’ ne de onun lanet ‘deyim’i… Ürün, ikisinden de bağımsız bir yerde…

Yani mesela benim şu yazdığım saçmasapan metinde herhangi bir ürün yok. Bunu demek istiyorum…

(Yada istemiyorum)