06 Şubat 2012

politika

Politikanın hiçbir türü, hiçbir rengi, hiçbir kuşağı halka hizmet etmek için değildir. Politika, global kapital düzenin devam etmesi için her ülkeye ‘baş iblis’in seçtiği ve yerleştirdiği vekil iblislerin, kendilerine verilen ‘sürekli problem yarat ve o problemlerin olası çözümlerini imha et!’ görevini icra ettiği şeytani sistemin halk arasındaki adıdır. Politikacı insanlığa hizmet edemez. Buna yeltenenler, iblisler karargâhında alınan kararla tek celsede indirilir veya imha edilir. Politikanın ‘öcü’ olarak görülmesi içgüdüsel değildir. Bu bir realitedir. Bu realitenin yanlışlığını savunanlar ne politikacıdır ne de halk. Onlar, arada kalmış zavallı kesimdir. Dünyada olup biten herşeyin gazetelerde yazılı olduğunu, haberlerde anlatılanlardan ibaret olduğunu sanan ‘melez’ zavallı kuşak. Politikayı ‘gerekli’ bir sistemmiş gibi empoze edip şirin göstermeye çalışmak, acizliğin göstergesi. Başka da hiçbir ‘şey’ değil!